Rechten

Welke rechten heb je en waar kun je terecht voor het uitoefenen van deze rechten?

Personen wiens persoonsgegevens voorkomen in het Cameraplatform hebben in veel gevallen het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking en dataportabiliteit (het recht om gegevens over te dragen) van de persoonsgegevens.

Mocht je deze rechten willen uitoefenen, kun je terecht bij alle stakeholders van het Cameraplatform. Aangezien HbR de camerabeelden niet zelf inziet, zijn de Gebruikers van het Cameraplatform de meest aangewezen stakeholders om contact mee op te nemen voor vragen en verzoeken.

Douanetelefoon

Voor de douane is dat het nummer van de douanetelefoon is 0800-0143 (gratis). De douanetelfoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (zie verder ook https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingtelefoon-douane).

Autoriteit Persoonsgegevens

Daarnaast hebben personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het Cameraplatform het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen vind je via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.