Partners

Het cameratoezicht in het Rotterdamse Haven Industrieel Complex(HIC) is gebaseerd op samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen die volgens vastgelegde afspraken met elkaar samenwerken.. Het uitgangspunt van de samenwerking is dat gezamenlijk cameratoezicht meer effect heeft dan een ‘ieder-voor-zich’ aanpak. Dezelfde camera kan dan namelijk door verschillende instanties worden gebruikt.

Partners

In 2018 is tussen de volgende partijen een overeenkomst ondertekend om afspraken over de samenwerking vast te leggen:

Rol partners

Elke partner heeft een andere rol in het Cameraplatform. Havenbedrijf Rotterdam beheert het Cameraplatform Haven Rotterdam maar bekijkt de Camera’s niet. Andere partijen, zoals de Douane, Zeehavenpolitie en de Divisie Havenmeester (DHMR) hebben toegang tot de beelden met iedere een eigen bevoegdheid.