Introductie cameraplatform

Het is u mogelijk opgevallen dat er op diverse plaatsen in het havengebied camera’s zijn geïnstalleerd. Door middel van deze website willen wij u informeren over het feit dat het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en haar partners inmiddels rond de 225 camera’s in het HIC (Haven en IndustrieComplex) heeft geplaatst.

Cameratoezicht

In juni 2018 is een convenant ondertekend door het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane, de gemeente Rotterdam, Divisie Havenmeester (DHMR) , de vereniging Deltalinqs, en de Zeehavenpolitie over de introductie van cameratoezicht in de haven. Door middel van cameratoezicht willen de partijen het haven- en industriegebied in Rotterdam extra beveiligen en de veiligheid in het havengebied verder vergroten.

De beelden die door deze camera’s worden gegenereerd, worden gebruikt door de Douane en Zeehavenpolitie, de Divisie Havenmeester (DHMR) en op termijn door Particuliere Alarm Centrales (PAC).

Opgenomen beelden kunnen door instanties met de juiste bevoegdheden worden gebruikt voor controle-, toezichts- en bewakingsdoeleinden. Beelden kunnen tevens door de Politie worden gevorderd in het kader van opsporingsonderzoeken en vervolging van strafbare feiten.

Wat betekent dit voor u?

De 225 camera’s zijn/worden op verschillende strategische plaatsen geïnstalleerd binnen het havengebied. Dit kan betekenen dat camera’s vlak naast uw bedrijfsterrein/terminal worden geplaatst. In een beperkt aantal gevallen zullen individuele bedrijven/terminals worden benaderd voor het plaatsen van camera’s op de terminal.

Mogelijk leidt het plaatsen van camera’s op of nabij uw terrein bij u of uw personeel tot vragen over (de bescherming van) privacy. Tijdens het ontwerp van het cameraplatform is hier bijzonder veel aandacht naar uitgegaan. Uitgebreide achtergrondinformatie hierover is te vinden op deze website.